Kecelaruan berlarutan enam bulan

Anxiety disorder atau dikenali sebagai kecelaruan atau keresahan ialah keadaan  ketakutan dan kebimbangan yang terlampau oleh pesakit walaupun tidak ada sebarang rangsangan yang khusus. Anxiety disorder berlaku tidak kira jantina tetapi ianya lebih banyak dialami oleh kaum wanita. World Health Organization menyatakan bahawa sebanyak 4.6 peratus wanita dan 2.6 peratus lelaki yang menghadapi anxiety...

Scroll to top