Teaching, A Noble And Challenging Job

THE Holy Prophet Muhammad (PBUH) said, “Seek knowledge and train to be dignified and calm while seeking knowledge, and humble yourselves with those whom you learn from”. This is among the sayings or hadith of Prophet Muhammad (PBUH) on the relationship between students and teachers. This hadith also indicates the elevated position of teachers...

Identiti Perundangan Negara

UNDANG-UNDANG negara kita perlu dilihat dalam konteks negara kita sendiri. Ia tidak boleh diasingkan daripada sejarah dan keadaan serta perkembangan setempat. Ini kerana undang-undang itu bercambah dari bumi, bukan jatuh dari langit. Undang-undang itu hendaklah berasas dan bertunjangkan identiti negara. Sehubungan dengan itu pertalian antara antara sosiologi, termasuk sejarah serta budaya, dan undang-undang adalah aspek...

Akademik Aktivis

PERANAN akademik ialah menggali ilmu dan mencerahkan ilmu bagi tujuan bermanfaat. Daripada ilmu itu juga dibina sesuatu yang baharu dan baik; menyatakan yang benar dan membetulkan yang salah. Tujuan ilmu yang luhur ialah mendekatkan diri manusia kepada al-Khaleq. Al-Ghazali dalam kitabnya, Ihya’ Ulumiddin menulis, “pendidiklah yang bekerja menyempurnakan, membersihkan, mensucikan dan membawakan hati itu mendekati...

Sistem raja berperlembagaan dan keberadaan kuasa dan fungsi Majlis Raja

SISTEM raja berperlembagaan dan keberadaan kuasa dan fungsi Majlis Raja-Raja mencerminkan kelangsungan perjanjian antara raja dan rakyat. Ia juga merupakan inti sari pewarnaan sistem raja berperlembagaan di negara ini. Hakikatnya ialah, perjanjian antara raja dan rakyat ini menepati beberapa inti pati faham perlembagaan (constitutionalism) walaupun faham perlembagaan itu dikatakan lahir dan zahir dalam sistem Barat,...

Kerangka Asas Perlembagaan

PERBINCANGAN mengenai kerangka asas Perlembagaan Persekutuan belum lagi selesai walaupun banyak perbincangan dan perbahasan berlangsung dalam pelbagai mood dan platform. Ada pihak menyatakan bahawa kerangka asas Perlembagaan kita adalah Islamik, dan ada yang menyatakannya sekular. Kesan daripada ketiadaan persetujuan tentang kerangka asas Perlembagaan Persekutuan ini telah mendatangkan beberapa polimik. Polimik ini seterusnya telah menyebabkan beberapa...

Identiti Nasional

DASAR dan prinsip bernegara adalah sepenuhnya bergerak atas skala atau parameter yang digariskan dalam Perlembagaan. Oleh itu Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi. Ia juga adalah perjanjian yang perlu dihormati. Perlembagaan Persekutuan, yang dibentuk atas dasar persetujuan dan muhibbah, bagi tujuan kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan dengan sengaja dan pendirian yang jelas, telah mengambil berat tentang perkara-perkara tradisi....

Pemerkasaan Lelaki

APABILA mencadangkan penubuhan sebuah jabatan hal ehwal lelaki dalam satu laporan Berita Harian (BH), saya menerima pelbagai maklum balas. Ada yang menyokong dan sudah pasti ada juga yang tidak. Liputan khas Berita Harian (BH) pada 4 Jan lepas lebih memfokus kepada isu lelaki yang teraniaya dalam perkahwinan kerana punca yang pelbagai.   Namun, dalam cadangan...

Majlis Keselamatan Negara

RANG Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara (RUU MKN) yang diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen telah menyebabkan kerajaan diasak dengan pelbagai persepsi tanpa menghiraukan tujuan dan kepentingan undang-undang tersebut. Pada dasarnya undang-undang ini amat diperlukan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) yang kini sedang beroperasi secara pentadbiran. Undang-Undang ini juga menjadikan gerak kerja MKN menjadi lebih telus dan...

Prinsip Perundangan Islam Satu Alternatif Utama dalam Transformasi Perundangan

TRANSFORMASI perundangan merupakan satu dasar penting dalam pentadbiran kerajaan pimpinan YAB Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Sepanjang dasar transformasi ini dilakukan, beberapa perubahan besar telah dilakukan ke atas perundangan negara. Walaupun begitu, dasar atau agenda transformasi perundangan ini perlu diperkemas. Disebabkan keadaan semasa, dari segi perkembangan teknologi, maklumat dan komplikasi masyarakat dalam pelbagai aspek,...

Scroll to top