Penubuhan Jawatankuasa Memperkasa  Mahkamah Syariah

KENYATAAN MEDIA KETUA PENGARAH JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) BERKENAAN  PENUBUHAN JAWATANKUASA MEMPERKASA  MAHKAMAH SYARIAH 1. Berikutan dengan arahan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Ogos 2017, Jakim telah mengambil tanggungjawab menubuhkan satu Jawatankuasa Khas di Peringkat Kebangsaan yang dinamakan sebagai Jawatankuasa Memperkasa Mahkamah Syariah (JKMMS). 2. Jakim  yang diberi mandat untuk  mengurusetiakan Jawatankuasa Memperkasa Mahkamah...

Scroll to top