Corakkan kain putih

Rasulullah SAW bersabda ‘Setiap anak yang dilahirkan itu adalah umpama kain putih (fitrah), ibu bapalah yang bertanggungjawab mewarnakan dan mencorakkannya, sama ada menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi’ tetapi setiap manusia mempunyai hak untuk mencorakkan kehidupan bukannya hanya bergantung kepada ibu bapa sahaja. Mencorak kehidupan bukannya hanya dipandang melalui luaran tetapi kita juga harus melihat...

Scroll to top