ISLAM DAN PERUNDANGAN

RANCANGAN Islam dan Perundangan membincangkan tentang isu-isu semasa berkaitan dengan undang-undang Sivil dan Syariah di Malaysia. Disampaikan oleh YBhg. Prof. Madya Dr. Shamrahayu Abd. Aziz, Pensyarah Kulliyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa (UIAM).

Islam dan Perundangan