Kerjaya

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan seperti di bawah di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) sebuah Syarikat Awam Berhad menurut Jaminan (Company Limited by Guarantee).

1.1 (a) Jawatan : Jurutera Gred J48 (1 kekosongan)
(b) Kumpulan : Pengurusan dan Profesional
(c) Taraf Jawatan : Kontrak satu (1) tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan Tetap tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan.
1.2

 

 

Gaji Pokok

 

 

:

 

 

Gaji Minimum : RM 5,713.00
Gaji Maksimum : RM12,014.00

Kenaikan Gaji Tahunan : RM 270.00

*Tawaran gaji adalah berdasarkan gaji terkini calon dan pengalaman yang berkaitan.

1.3 (a) Elaun
(i) Keraian : RM600.00
(ii) Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) : RM700.00
(iii) Bantuan Sara Hidup(iv) Kritikal :: RM300.005% daripada gaji pokok.
1.4 Syarat Lantikan : Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan dan pengalaman seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia;(b) Berumur tidak kurang dari 35 tahun (kecuali kes kecemerlangan istimewa) pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) Merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh IKIM, (Gaji Permulaan ialah pada Gred J48: RM5,713.00);

(d) Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia atau kelayaka professional yang diiktiraf;

(e) Kepujian bahasa Malaysia (sekurang-kurangnya Gred C termasuk lulus Ujian Lisan), pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(f) Mempunyai pengalaman tidak kurang daripada sepuluh (10) tahun dalam bidang berkenaan.

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Tugas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Merancang, menyelaras, menguruskan dan memantau kerja-kerja teknikal, penyelenggaraan, pembangunan dan prasarana di IKIM;b) Mewujudkan sistem kawalan untuk menguji ketahanan fungsi dan struktur serta keselamatan setiap bangunan, infrastruktur dan prasarana di IKIM;

c) Mengenalpasti serta mengesahkan kerja disiapkan mengikut spesifikasi dan kontrak yang ditetapkan disamping menyelia pengujian dan pertauliahan kerja yang telah disiapkan oleh pihak kontraktor yang dilantik oleh IKIM;

d) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan, pelaporan serta pengawasan projek-projek pembangunan IKIM termasuklah aset hartanah yang dimiliki oleh IKIM;

e) Mengurus, menyelaras dan memantau pengurusan projek dan pentadbiran kontrak bagi setiap projek pembangunan IKIM; dan

f) Menyelia pegawai-pegawai sokongan yang terdiri daripada Pegawai Tadbir Kanan, Pembantu Teknik Penyelenggaraan, Penyelia Keselamatan dan Pembantu Rendah Awam Kanan dan Pekerja Am.

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Permohonan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calon-calon yang berminat dipelawa mengemukakan surat permohonan beserta keterangan peribadi yang lengkap (resume/curriculum vitae) mengenai kelayakan dan pengalaman, salinan sijil-sijil akademik dan transkrip, kad pengenalan, sijil kelahiran, slip gaji terakhir, nombor telefon untuk dihubungi dan sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
2, Langgak Tunku Off Jalan Tuanku Abdul Halim
50480 KUALA LUMPUR
(u.p.: Unit Sumber Manusia)
Tel: 03-62046304Sila nyatakan nama jawatan yang dipohon di bahagian atas sebelah kiri sampul surat.

Permohonan hendaklah dihantar sebelum atau selewat-lewatnya pada 30 Mac 2018.

Calon-calon yang melepasi tapisan dan terpilih sahaja akan dipanggil temuduga. Permohonan calon dikira GAGAL sekiranya tidak menerima sebarang maklum balas dripada IKIM tiga (3) bulan dari tarikh iklan ditutup.